မင်းခစားတို့ ပြည့်စုံအပ်သော ပညာ (၅) ပါး

၁။ ယောဂသိက္ခာ - စစ်မှုရေးရာ၌ လိမ္မာခြင်း။
၂။ ဝိနိစ္ဆယသိက္ခာ - တရားနှင့်ညီစွာ ဆုံးမရာ၌ လိမ္မာခြင်း။
၃။ ကေတုသိက္ခာ - နိမိတ် တဘောင်စနည်းတို့၌ လိမ္မာခြင်း။
၄။ ပေါရာဏသိက္ခာ - ရှေးသုံးစကားဟောင်း မင်းစဉ်မင်းဆက် အကြောင်းအရာ၌ လိမ္မာသိကျွမ်းခြင်း။
၅။ ဟတ္ထိအဿသိက္ခာ - ဆင်စီးမြင်းစီး၌ လိမ္မာခြင်း။