ရဟန်းတို့အား စောဒနာခြင်း (၄) ပါး

၁။ ဝတ္ထုသန္ဒဿန - ဝတ္ထုကို ပြ၍ စောဒနာခြင်း။
၂။ အာပတ္တိသန္ဒဿန - အာပတ်ကိုပြ၍ စောဒနာခြင်း။
၃။ သံဝါသပဋိက္ခေပ - အပေါင်းအသင်းကို ပယ်၍ စောဒနာခြင်း။
၄။ သာမိစိပဋိက္ခေပ - အရိုအသေပြုခြင်းကို ပယ်၍ စောဒနာခြင်း။