ပရိတ် အကျိုးရသူ (၃) ယောက်

၁။ ပဉ္စာနန္တရိယ - ကံကြီးငါးပါးမှ ကင်းလွတ်သူ။
၂။ မှန်သော အယူရှိသူ။
၃။ ပရိတ်တရားတော်၌ အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်သူ။