ပုရောဟိတ် အင်္ဂါ (၃) ပါး

၁။ ဗေဒ ဗေဒင်္ဂသတ္ထညော - ဗေဒင်ကျမ်းကြီးကျမ်းငယ်ကို နှံ့စပ်ခြင်း။
၂။ ဇပ္ပဟောမပရာယန - ယဇ်ပူဇော်သော သန္ဓေယတြာ၌ လိမ္မာခြင်း။
၃။ အာယုဒီဃမေတ္တာ - မင်းအား အသက်ရှည်ဆု မေတ္တာပြုခြင်း။