နီဝရဏ တရား (၆) ပါး

၁။ ကာမစ္ဆန္ဒနီဝရဏ - ကိလေသာ အလိုအားဖြင့် စျာန်ကိုတားခြင်း။
၂။ ဗျာပါဒနီဝရဏ - ကျန်ဆဲမှုဖြင့် စျာန်ကို တားခြင်း။
၃။ ထိနမိဒ္ဓနီဝရဏ - လေးလံထိုင်းမှိုင်းမှုဖြင့် စျာန်ကို တားခြင်း။
၄။ ဥဒ္ဓစ္စကုက္ကုစ္စနီဝရဏ - ပျံ့လွင့်မှု နောင်တပူပန်မှုဖြင့် စျာန်ကို တားခြင်း။
၅။ဝိစိကိစ္ဆာနီဝရဏ - အာရုံ မဆုံးဖြတ်နိုင်မှုဖြင့် စျာန်ကို တားခြင်း။
၆။ အဝိဇ္ဇာနီဝရဏ - မသိမှုဖြင့် စျာန်ကိုတားခြင်း။
(သင်္ဂြိုဟ်)