သင်္ကန်း (၃) မျိုး

၁။ ဥတ္တရာသင်္ဂ - ကိုယ်ဝတ်အပေါ်ရုံ။
၂။ အန္တရဝါသက - သင်းပိုင်။
၃။ သံဃာဋိ - ဒုကုဋ်၊ နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီး။