မာရ်နတ်၏ သမီး (၃) ယောက်

၁။ တဏှာ။
၂။ အာရတီ။
၃။ ရာဂါ။
မြတ်စွာဘုရားအား အာရုံငါးပါးဖြင့် ဖြားယောင်းသော နတ်သမီးများ။