မဟာသမုဒ္ဒရာ၌ တံပိုး (၃) ခု

၁။ မဟိန္ဒတံပိုး - ယူဇနာ ခြောက်ဆယ် တက်၏။
၂။ ဝင်္ဂတံပိုး - ယူဇနာ ငါးဆယ် တက်၏။
၃။ ရောဟတံပိုး - ယူဇနာ လေးဆယ်တက်၏။