ဗျာဒိတ်ရရာအင်္ဂါ (၈) ပါး

၁။ မနုဿတ္တ = လူစင်စစ်ဖြစ်ရခြင်း။
၂။ လိင်္ဂသမ္ပတ္တိ = ယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်ရခြင်း။
၃။ ဟေတု = တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်း။
၄။ သတ္ထာရ ဒဿန = ဘုရားကိုလည်းဖူးမြင်ရခြင်း။
၅။ ပဗ္ဗဇ္ဇာ = ရသေ့ရဟန်းဖြစ်ရခြင်း။
၆။ ဂုဏသမ္ပတ္တိ = ဈာန်သမာပတ်နှင့် ပြည့်စုံရခြင်း။
၇။ အဓိကာရော = ဘုရားဆိုကို လည်းတောင်းယူခြင်း။
၈။ ဆန္ဒ = ဘုရားအဖြစ်ကို အလိုရှိသော ဆန္ဒရှိရခြင်း။