ဘေဒဥပါယ် (၃) ပါး

၁။ သိန္နေဟရာ ဂါပနယနဘေဒ - ချစ်ခြင်း နှစ်သက်ခြင်းတို့ကို တဖြည်းဖြည်း ပယ်ဖျက်ခြင်း။
၂။ သာဟသောပ္ပါဒနဘေဒ - ဗိုလ်ပါအစွမ်းပြ၍ ဖိစီးခြင်း။
၃။ သန္တဇ္ဇနဘေဒ - ခြိမ်းခြောက်ခြင်း။