နတ် (၃) မျိုး

၁။ ဝိသုဒ္ဓိနတ် - မြတ်စွာဘုရားကို ဆို၏ စင်ကြယ်ခြင်း။
၂။ သမ္မုတိနတ်- ပြည်ပိုင် ဘုရင်အဖြစ် သမုတ်ထားခြင်းကို ဆို၏။
၃။ ဥပပတ္တိနတ်- ကံ၏ အစွမ်းအားဖြင့် အလိုလို ဖြစ်ပေါ်သောနတ်