ပေးလှူခြင်း၏ အကျိုး (၅) ပါး

၁။ ပေးလှူသောသူသည် လူအများ၏ ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းကို ခံရ၏။
၂။ ပေးလှူသောသူကို သူတော်ကောင်းများ ချဉ်းကပ်၏။
၃။ ပေးလှူသောသူသည် ကောင်းသောဂုဏ်သတင်း ကျော်စောခြင်းရှိ၏။
၄။ ပေးလှူသောသူသည် မည်သည့် ပရိသတ်သို့မဆို ဝင်ရောက်လျှင် ရဲဝံ့ရွှင်ပျစွာ ဝင်ရောက်၏။
၅။ ပေးလှူသောသူသည် သေလွန်သောအခါ နတ်ရွာသုဂတိသို့ လားရ၏။
(ပဉ္စကအင်္ဂုတ္တိုရ် ၄- သုမနဝဂ်၊ ၄- သီဟသေနာပတိသုတ်)