ရတုကဗျာ ချီနည်းချနည်း (၂၅) ပါး

၁။ ထူးဆန်းထွေလာ - သုံးပုဒ်လုံးပင် အရှည်အတိုမညီ အချီအချ မတူခြင်း၊
၂။ ညွန့်ရှည် - အသတ်ရှိသော စကားလုံးဖြင့်သာ စပ်ဆိုခြင်း၊
၃။ ပေါက်ပြ - မသတ်သော အက္ခရာသတ်သော အက္ခရာတို့နှင့် အချီအချ အမျှချခြင်း၊
၄။ ငုံဖူး - '၍' ဟူသော အက္ခရာမပါ၊ တစ်ပါးသော အသတ်ဖြင့်သာ စပ်ဆို၍ ချီချခြင်း၊
၅။ ပုလဲသွယ် - အသတ်ပါ ရောနှောလျက် အချီအချ '၍' ဟူသော အက္ခရာပါခြင်း၊
၆။ လည်ကုပ်ချီ - ရှေ့အပိုဒ်၏ ဒုတိယပါဒ တတိယပါဒတို့တွင် တစ်ပါးပါးသော ပါဒ၌ အက္ခရာကိုလည်းကောင်း၊ အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းကောင်း လည်ကုပ်တွင်ယူ၍ ချီခြင်း၊
၇။ အဖျားကောက် - ရှေ့ပုဒ်၏ အချတွင်ပါသော အက္ခရာကိုလည်းကောင်း၊ အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းကောင်း ယူ၍ ချီခြင်း၊
၈။ ရွှေလောင်းပျံ - က၊ စ၊ တ၊ ယ၊ ပ၊ ရ၊ မှ၊ ဤအက္ခရာတို့ဖြင့် ချီခြင်းချခြင်း၊
၉။ သော်တာရောင် - အသတ်တူ၊ အသံတူ၊ ကာရံတူ၊ စပ်ဆိုချခြင်း၊
၁၀။ ကက္ကူဆူးချီ ကက္ကူဆူးချ - သုံးပုဒ်လုံးပင် အချီအချမညီခြင်း၊
၁၁။ နေရောင်ခြည်ပြေး - က၊ တ၊ ထ ဟူသော အက္ခရာသုံးလုံးတွင် တစ်လုံးလုံးဖြင့် ချခြင်း၊
၁၂။ ဖျောက်ဆိပ်လလယ် - သက်သက်သော ဝဏ္ဏတစ်လုံး နှစ်လုံးအကြားတွင် ပါ၍ အသတ်ရှိသော အက္ခရာဖြင့်သာ ချခြင်း၊
၁၃။ ညွန့်ဟုန် - ဝ သတ် အက္ခရာများ၍ စပ်ဆိုချခြင်း၊
၁၄။ ခိုင်ညွှတ်ခက်ဖြာ - အဖျား၌ ခုနစ်လုံးချခြင်း၊
၁၅။ မဏိဆံကျင် - အဖျား၌ ကိုးလုံးချခြင်း၊
၁၆။ အာသာဝတီဝတ်ဆံ - အဖျား၌ တစ်ဆယ့်တစ်လုံး ချခြင်း၊
၁၇။ မဏိဦးပြည်း - အဖျား၌ တစ်ဆယ့်ငါးလုံး ချခြင်း၊
၁၈။ ဇော်တစ်ခိုင်လုံး - အဖျား၌ တစ်ဆယ့်ကိုးလုံး ချခြင်း၊
၁၉။ မပြတ်ကေသာ - အဖျား၌ နှစ်ဆယ့်ငါးလုံး ချခြင်း၊
၂၀။ ဇမ္ဗုသပြေသီးမှည့် - အဖျား၌ သုံးဆယ့်ငါးလုံးချခြင်း၊
၂၁။ ချိန်ခွင်ညှာ - ပထမပိုဒ်၌ အချရင်းကို ဒုတိယပိုဒ်၌ အဖျားပြု၍ တတိယပိုဒ်၌ အချရင်းကို ပထမပိုဒ်၌ အဖျားပြု၍ ဒုတိယပိုဒ်သာ ထူးစေလျက် စပ်ဆိုစီကုံးခြင်း၊ ပထမပိုဒ်နှင့် တတိယပိုဒ်သာ သံတူချ၍ ဒုတိယပိုဒ်တို့၌ သံကွဲချခြင်း၊
၂၂။ ဘီလူးရယ် - သရူပသဝဏ္ဏဖြစ်သော အက္ခရာ အသတ်အသံတို့ဖြင့် လှီးလွှဲပြု၍ စပ်ဆိုစီကုံးခြင်း၊
၂၃။ စာကျိုး - င သတ်နှင့် ညသတ် သဝေခြားနှင့် အသတ်ရှိခြင်း စသည်တို့ကို စပ်ဆိုစီကုံးခြင်း၊
၂၄။ စာထုံး - င သတ်နှင့် ည သတ်၊ တ သတ်နှင့် ပ သတ်၊ န သတ်နှင့် မ သတ် စသည်ဖြင့် စပ်ခြင်း ချီခြင်း စီကုံးခြင်း၊
၂၅။ စာဆန်း - အထက်ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးသော နည်းတို့မှတပါး ထားလိုတိုင်း အက္ခရာဖြင့် ချခြင်း အသတ် အသံ ကာရံ မညီညွတ်ခြင်း၊ မလိမ္မာသော သူငယ်တို့သည် မဖွယ်မရာ မပီမပြင် ပြောဆိုသောစကားနှင့် တူချေသတည်း။