မင်းဆက် (၅) သွယ် ခင်ဘို့မယ်

၁။ အင်းဝ ပထမ မင်းခေါင်မင်း။
၂။ ၎င်း၏သား သီဟသူမင်း။
၃။ မင်းလှငယ် (စောမင်းလှ မိဖုရား၏သား)
၄။ ကလေးကျေး တောင်ညိုမြို့စား။
၅။ မိုးညှင်းမင်းတရား။