ပျက်စီးကြောင်း (၄) ပါး

၁။ ရသေ့ရဟန်းဖြစ်လျက် အလိုရမ္မက်ကြီး၍ မရောင့်ရဲသူ။
၂။ ပြည်ကြီးမင်းဖြစ်လျက် ရောင့်ရဲလွယ်သောမင်း။
၃။ ပြည့်တန်ဆာမဖြစ်လျက် အရှက်အကြောက်ရှိသောသူ။
၄။ အမျိုးမြတ်သမီးဖြစ်လျက် အရှက်အကြောက်မရှိသောသူ။