မဟာသမုဒ္ဒရာ၏ အံ့ဖွယ် (၈) ပါး

၁။ အစဉ်အတိုင်း ရှိုင်းဝှမ်းခြင်း။
၂။ ကမ်းကို မလွန်နိုင်ခြင်း။
၃။ အကောင်ပုပ်ကို ကမ်းသို့တင်ခြင်း။
၄။ မြစ်ကြီးငါးစင်းတို့ သမုဒ္ဒရာသို့ ရောက်လျှင်အမည်ကိုစွန့်ခြင်း။
၅။ ယုတ်တတ်ခြင်းမရှိခြင်း။
၆။ တစ်ခုတည်းသော ဆားငန်ရည်ရှိခြင်း။
၇။ ရတနာတို့၏တည်ရာဖြစ်ခြင်း။
၈။ ငါးကြီးရှစ်စင်းနှင့် နတ်တို့၏ နေရာဖြစ်ခြင်း။