လယ်တွင်း (၉) ခရိုင်

၁။ စောလှမြို့နယ်။
၂။ ပင်လယ်နယ်။
၃။ မြစ်သားနယ်။
၄။ ပျဉ်းမနားနယ်တို့ဖြစ်၍ ဇော်ဂျီမြစ်၏မှီရာ။
၅။ မြောင်လှနယ်။
၆။ မြင်းခုံတိုင်နယ်။
၇။ မက္ခရာနယ်။
၈။ ပန်နယ်။
၉။ မြင်စိုင်းမြို့နယ်ခရိုင်။