ရှမ်း (၉) ဆက်၊ (၉) စော်ဘွား

၁။ မိုးကောင်းစော်ဘွား။
၂။ မိုးညှင်းစော်ဘွား။
၃။ သောင်သွတ်စော်ဘွား။
၄။ မိုးမိတ်စော်ဘွား။
၅။ မိုးနဲစော်ဘွား။
၆။ သိန္နီစော်ဘွား။
၇။ မိုင်းပဲစော်ဘွား။
၈။ ညောင်ရွှေစော်ဘွား။
၉။ သီပေါစော်ဘွား။