မိတ်ဆွေအစစ် (၄) ယောက်

၁။ သူ၏ လျှို့ဝှက်စကားကို ပြောကြားလာခြင်း။မိမိ၏ လျှို့ဝှက်စကားကို သူက လျှို့ဝှက်ထားခြင်း။
၂။ ဘေးနှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့သော်လည်း မစွန့်ပစ်ခြင်း။
၃။ ဥစ္စာပစ္စည်း၌ မတွန့်တိုခြင်း။
၄။ သူ့ကို ညှာ၍ မိမိအသက်စွန့်ခြင်း။