သံအမတ် ခန့်ထိုက်သောအင်္ဂါ (၈) ပါး

၁။ သောတ - သူတပါးပြောသောသတင်းစကားကို အကင်းပါးစွာသိကြားလွယ်ရခြင်း။
၂။ သောဝေတာ - ကိုယ့်အရှင် ပြောကြားလိုက်သော သတင်းစကားကို အားလုံးစေ့စုံအောင် ပြောဆိုတင်ပြနိုင်ရခြင်း။
၃။ ဥဂ္ဂဟေတာ - သတိ ဝီရိယ ရှေ့ထား၍ ကောင်းစွာ မှတ်သားလေ့လာရခြင်း။
၄။ ဓာရေတာ - သူတပါးပြောစကားကို မှန်ကန်ခိုင်မြဲစွာ ဆောင်ထားနိုင်ရခြင်း။
၅။ ဝိညာတာ - အနက်အဓိပ္ပါယ် အရိပ်ခြေ လူရေလူကကိုပါးနပ်စွာသိတတ်ရခြင်း။
၆။ ဝိညာပေတာ - သူတပါးအား ကြားသိစေလွယ်အောင်ပြောဆိုတတ်ရခြင်း။
၇။ သဟိတာ သဟိတကုသလ - အကျိုးရှိ အကျိုးမဲ့ကို ဝေဖန်နှိုင်းညှိတတ်သိလိမ်မာရခြင်း။
၈။ နကလဟကာရက - ငြင်းခုံခိုက်ရန် ဆန့်ကျင်ဘက် အမှုများမပြုလုပ် မပြောဆိုရခြင်း။
(ဒူတေယျသုတ် အဋ္ဌက အင်္ဂုတ္တိုရ်)