ပရိတ်အကျိုး (၁၃) ပါး

၁။ ချမ်းသာစွာ အိပ်ရ၏။
၂။ ချမ်းသာစွာနိုးရ၏။
၃။ အိပ်မက်ဆိုးတို့ မမြင်မက်။
၄။ လူတို့ချစ်ခင်၏။
၅။ နတ်တို့ချစ်ခင်၏။
၆။ နတ်တို့ စောင့်မကုန်၏။
၇။ မီးဘေးမှ ကင်းဝေး၏။
၈။ အဆိပ်ဘေးမှ ကင်းဝေး၏။
၉။ လက်နက်ဘေးမှကင်းဝေး၏။

(ထိုသုံးပါးအပေါင်းကိုတပါးတည်းပြု၍ပရိတ်အကျိုး (၁၁) ပါးဟုလည်းရှိ၏။)
၁၀။ စိတ်တည်ငြိမ်၏။
၁၁။ မျက်နှာကည်လင်၏။
၁၂။ မတွေမဝေ သေရ၏။
၁၃။ နိဗ္ဗာန်မရသော်လည်း ဗြဟ္မာ့ပြည်သို့ ရောက်နိုင်၏။