လှေလှော်ခြင်းဟန် (၁၂) ပါး

၁။ ရေပေါက်ကြဲဟန်၊
၂။ ပုလဲသီဟန်၊
၃။ ဟင်္သာဖိုဝဲဟန်၊
၄။ ဟင်္သာအဖော်ခေါ်ဟန်၊
၅။ ဇင်ယော်သုတ်ဟန်၊
၆။ ဇင်ယော်ဝဲဟန်၊
၇။ အိမ်မိုးခြင်တင်ဟန်၊
၈။ နတ်သမီးပန်းကုံးဟန်၊
၉။ နတ်သမီးပန်းကုံးဆင်ဟန်၊
၁၀။ ပန်းဆွတ်ဟန်၊
၁၁။ ပန်းဝတ်ချွေဟန်၊
၁၂။ ပန်းတောင်ချီဟန်။