ရနိုင်ခဲသော ပုဂ္ဂိုလ် (၂)ယောက်

၁။ ရှေးဦးစွာ ကျေးဇူးပြုတတ်သောသူ ရနိုင်ခဲ၏။
၂။ ကျေးဇူးကို သိ၍ တုံ့ပြန်တတ်သောသူ ရနိုင်ခဲ၏။