ပေါ့သော (အနှစ်မဲ့သော) အမျိုး (၄) ဦး

၁။ တုလံ - လဲဝါဂွမ်း။
၂။ စပလဇာတိကော - လျှပ်ပေါ်သော သဘောရှိသောသူ။
၃။ ဝုဍ္ဎာနံ - အနောဝါဒေါ - ကြီးသူတို့၏ အဆုံးအမ မခံသောသူ။
၄။ ဓမ္မေပမာဒကော - တရား၌ မေ့လျော့သောရဟန်း။