သံဃိကဒါန (၇) မျိုး

၁။ ဗုဒ္ဓပမုခ ဥဘတော သံဃိကဒါန - ဘုရားနှင့်တကွ ဘိက္ခု၊ ဘိက္ခုနီ သံဃာအား လှူဒါန်းခြင်း။
၂။ ဥဘတော သံဃိကဒါန - ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန် ပြုပြီးနောက် ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်၊ စေတီတော်တို့နှင့်တကွ ဘိက္ခု၊ ဘိက္ခုနီ သံဃာအား လှူဒါန်းခြင်း။
၃။ ဘိက္ခုသံဃိကဒါန - ဘိက္ခု သံဃာ သက်သက်ကိုသာ လှူဒါန်းခြင်း။
၄။ ဘိက္ခုနီသံဃိကဒါန - ဘိက္ခုနီ သံဃာ သက်သက်ကိုသာ လှူဒါန်းခြင်း။
၅။ ဘိက္ခု ဘိက္ခုနီ ဥဒ္ဒိဿက သံဃိကဒါန - ဘိက္ခု၊ ဘိက္ခုနီ သံဃာမှ ဤမျှလောက်သော သံဃာဟု ရည်ညွှန်းကာ ပင့်၍ လှူဒါန်းခြင်း။
၆။ ဘိက္ခု ဥဒ္ဒိဿက သံဃိကဒါန - ဘိက္ခုသံဃာဘက်မှ ဤမျှလောက်သော သံဃာဟု ရည်ညွှန်းကာ ပင့်၍ လှူဒါန်းခြင်း။
၇။ ဘိက္ခုနီ ဥဒ္ဒိဿက သံဃိကဒါန - ဘိက္ခုနီသံဃာဘက်မှ ဤမျှလောက်သော သံဃာဟု ရည်ညွှန်းကာ ပင့်၍ လှူဒါန်းခြင်း။
(ဥပရိပဏ္ဏာသ - ဒက္ခိဏဝိဘင်္ဂသုတ်)