မာလာဂန္ဓသိက္ခာပုဒ်၏ အင်္ဂါ (၄) ပါး

၁။ ပန်းနံ့သာတို့တွင် တစ်ပါးပါးလည်းဖြစ်စေ။
၂။ ခွင့်ပြုတော်မူအပ်သော အနာစသော အကြောင်း မရှိသည်လည်း ဖြစ်စေ။
၃။ လိမ်းကျံမှုကို ပြုသည်လည်းဖြစ်စေ။
၄။ ရူးသောသူမဟုတ်သည်လည်းဖြစ်စေ။