သေခြင်းတရား (၈) ပါး၊ အနာရောဂါ (၈) ပါး

၁။ ဝါတသမုဋ္ဌာနေန = လေပျက်ခြင်းကြောင့်သေရခြင်း။
၂။ ပိတ္တသမုဋ္ဌာနေန = သည်းခြေပျက်ခြင်းကြောင့်သေရခြင်း။
၃။ သေမှသမုဋ္ဌာနေန = သလိပ်ပျက်ခြင်းကြောင့် သေရခြင်း။
၄။ သန္နိပါတိကေန = လေ၊ သည်းခြေ၊ သလိပ် သုံးပါးလုံးပျက်စီး၍ သေရခြင်း။
၅။ ဥတုဝိပရိဏာမေန = ဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလည်း၍ သေရခြင်း။
၆။ ဝိသမပရိဟာနေန = ကိုယ်ကိုမညီမညွတ်အောင် လုပ်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း။
၇။ ဩပက္ကမိကေန = ကိုယ့်လုံလ သူ့လုံ့လကြောင့် သေအောင်ပြ၍လည်းကောင်း။
၈။ ကမ္မဝိပါကေန = အကုသိုလ် ကံကြောင့်ပျက်စီးသေရခြင်း။