နေရောင်ခြည် (၇) မျိုး

၁။ အနီရောင်၊
၂။ အဖြူရောင်၊
၃။ ညိုစိမ်းရောင်၊
၄။ အဝါရောင်၊
၅။ မှောင်မှိုင်းရောင်၊
၆။ ခရမ်းရောင်၊
၇။ ပြိုးပြက်ရောင်။