ရူးသွပ်ခြင်း (၈) ပါး

၁။ ကာမမုမ္မတ္တက = တဏှာရမ္မက်ဖြင့် ရူးသွပ်သောသူ။
၂။ ကောဓုမုမ္မတ္တက = အမျက်ဒေါသဖြင့် ရူးသွပ်သောသူ။
၃။ ဒိဋ္ဌုမ္မတ္တက = အယူဖောက်ပြန် ရူးသွပ်သောသူ။
၄။ မောဟုမ္မတ္တက = မိုက်မဲသဖြင့် ရူးသွပ်သောသူ။
၅။ ယက္ခုမ္မတ္တက = ဘီလူးဖမ်းစား၍ ရူးသွပ်သောသူ။
၆။ ပိတ္တုမ္မတ္တက = သည်းခြေပျက်၍ ရူးသွပ်သောသူ။
၇။ သုရုမ္မတ္တက = သေအရက် သောက်စား၍ ရူးသွပ်သောသူ။
၈။ ဗျသနုမ္မတ္တက = စည်းစိမ်ပျက်၍ ရူးသွပ်သောသူ။