မှီဝဲရာ အကြောင်း (၄) ပါး

၁။ နေကိုကား ကြောက်ကုန်သဖြင့် မှီဝဲရာခြင်း။
၂။ မီးကိုကား ဝမ်းသာသဖြင့် မှီဝဲရာခြင်း။
၃။ အစိုးရသော အရှင်ဆရာသမားတို့ကို ခပ်သိမ်းသော အလိုလိုက်သဖြင့် မှီဝဲရာခြင်း။
၄။ တမလွန်ဘဝကိုကား စဉ်းလဲစဉ်းစားပြုသဖြင့် မှီဝဲရာခြင်း။