မင်းတို့ ပြကတေ့ (၇) ပါး

၁။ ပြည့်ရှင်မင်းလည်း တစ်ပါး၊
၂။ အရှင့်အလိုသို့လိုက်၍ အမှုကို ထမ်းဆောင်သော အမတ်လည်းတစ်ပါး၊
၃။ သူတော်ကောင်းရှိသော ဇနပုဒ်လည်းတစ်ပါး၊
၄။ ကျုံးသုံးတန် ခိုင်ခန့်သော မြို့လည်းတစ်ပါး၊
၅။ အပြစ်နှင့်လျော်စွာ ဒဏ်ပေးခြင်းလည်းတစ်ပါး၊
၆။ ပြည့်စုံသော စဲ့ ကျီ ကျ ရေကန်လည်းတစ်ပါး၊
၇။ ပြည်ထောင်ချင်း မင်း အဆွေခင်ပွန်းလည်းတစ်ပါး။