လူမျိုး (၁၀၁) ပါး

၁။ မြန်မာ သတ္တ (၇)
၂။ မွန်လေးဝ (၄)
၃။ ရှမ်း သုံးဆယ် (၃၀)
၄။ ခြောက်ဆယ် ကုလား (၆၀)
လူမျိုး တရာ့တပါး (၁၀၁) ပါး။