ရဟန်းတို့ ရှောင်အပ်သော အနေသန (၁၂) ပါး

၁။ ဝေဠုဒါနံ - ဝါးပေးခြင်း၊
၂။ ပတ္တဒါနံ - သစ်ရွက်ပေးခြင်း၊
၃။ ပုပ္ဖဒါနံ - ပန်းပေးခြင်း၊
၄။ ဖလဒါနံ - သစ်သီးပေးခြင်း၊
၅။ ဒန္တကဋ္ဌဒါနံ - ဒန်ပူပေးခြင်း၊
၆။ မုခေါဒကဒါနံ - မျက်နှာသစ်ရေ ပေးခြင်း၊
၇။ သိနှာနဒါနံ - မျက်နှာချေပေးခြင်း၊
၈။ စုဏ္ဏဒါနံ - ကသယ်မှုန့်ပေးခြင်း၊
၉။ မတ္တိကဒါနံ - မြေစိုင်ပေးခြင်း၊
၁၀။ စာဋုကမျတာ - ချစ်ဖွယ်သော စကားကိုဆိုခြင်း၊
၁၁။ မုဂ္ဂသူပကထာ - ပဲနောက်ဟင်းသည် တချို့နပ် တချို့မနပ်သကဲ့သို့ စကားဆိုခြင်း၊
၁၂။ ပရိဘတျကထာ - အမျိုးသားငယ်ကို ချီပိုးခြင်း၊
ဇင်္ဃပေသနီယကမ္မံ - သလုံးမြင်းခေါင်းဖြင့် အစေအပါးခံခြင်း၊
ဝေဇ္ဇကမ္မ - ဆေးကုခြင်း၊
ဒူတကမ္မ - တမန်အဖြစ်သွားခြင်း၊
ဗဟုဂမန - ဒါယကာတို့ လယ်ယာ စသော အပသို့သွားခြင်း၊
ပိဏ္ဍပဋိပိဏ္ဍဒါန - လာဘ်ကိုငဲ့၍ ဆွမ်းတုံ့ပေးခြင်း၊
အနုပ္ပဒါန - လာဘ်ကိုငဲ့၍ တံစိုးလက်ဆောင်ပေးခြင်း၊
ဝတ္ထုဝိဇ္ဇာ - ဘူမိနက်သန် မြေကြန်အတတ်၊
နက္ခတ္တဝိဇ္ဇာ - နက္ခတ်တာရာအတတ်၊
အင်္ဂဝိဇ္ဇာ - အင်္ဂဝိဇ္ဇာအတတ်။