သပ္ပုရိသဒါန (၈) ပါး

၁။ သုစိဒါန= သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောပစ္စည်း ဝတ္ထုကိုပေးလှူခြင်း။
၂။ ပဏီတဒါန= မွန်အမြတ်သောပစ္စည်း ဝတ္ထုကိုပေးလှူခြင်း။
၃။ ကာလဒါန= သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ကာလ၌ပေးလှူခြင်း။
၄။ ဝိစေယျဒါန= လှူဖွယ်ဝတ္ထု အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ရွေးချယ်စိစစ်၍ပေးလှူခြင်း။
၅။ အဘိဏှဒါန= နေ့စဉ်မပြတ်ပေးလှူခြင်း။
၆။ ကပ္ပိယဒါန= ရဟန်းတို့အားလျောက်ပတ်သော ပစ္စည်း ဝတ္ထုကိုပေးလှူခြင်း။
၇။ စိတ္တပသာဒဒါန= လှူစဉ်ဆဲ အခါ၌ စိတ်ကိုကြည်လင်စေ၍ ပေးလှူခြင်း။
၈။ အတ္တမနဒါန= ပေးလှူပြီးသည့်နောက် ဝမ်းမြောက်ခြင်း။