မင်းချီးမြှောက်သူ (၁၇) ယောက်

၁။ မင်းကို ချစ်မြတ်နိုးသူ၊
၂။ အမျိုးကောင်းသူ၊
၃။ မင်းကို စောင့်ရှောက်သူ၊
၄။ စီးပွားရှိမဲ့ကို မြင်နိုင်သူ၊
၅။ အကြောင်းရှိက စွန့်ဖော်ရသူ၊
၆။ ရန်အောင်ဖန်များသူ၊
၇။ စည်ပင်အောင် ပြုတတ်သူ၊
၈။ မေ့လျော့သည်ကို လှုံ့သူ၊
၉။ တည်ကြည်သူ၊
၁၀။ မစီရင်နိုင်သော အမှုကို စီရင်နိုင်သူ၊
၁၁။ မပေါက်ရောက်နိုင်သော ခရီးကို ရောက်နိုင်သူ၊
၁၂။ မဖင့်မနွဲ့ အားထုတ်သူ၊
၁၃။ သားစဉ်မြေးဆက်က အရှင်မှတ်သောသူ၊
၁၄။ မင်း အလိုရှိသူ၊
၁၅။ စစ်မြေပြင်အရပ်၌ သူရဲကောင်းတို့ တိုင်ပင်ရာ၌ နှလုံးအနေကျသူ၊
၁၆။ အမြိန်အရသာ စားသောအခါ ချစ်သူ၊
၁၇။ စီးပွားကို လိုသော ပညာရှိ။

တနည်း မင်းတို့ ပြုစုတော်မူရာသူ (၁၄) ယောက်ကိုလည်းကြည့်