နိရောဓသမာပတ်၏ ပုဗ္ဗကရဏကြီး (၄) ပါး

၁။ သတ္ထုပက္ကောသန- မြတ်စွာဘုရားခေါ်လျှင် သိနိုင်ခြင်း။
၂။ သံဃပဋိမာနန - သံဃာတောင့်တလျှင် သိနိုင်ခြင်း။
၃။ နာနာဗဒ္ဓအဝိကောပန - မိမိနှင့် စပ်သော သင်္ကန်းပရိက္ခရာတို့ကို မီးစသော ရန်သူများ မဖျက်ဆီးနိုင်ခြင်း။
၄။ အဒ္ဓါနပရိစ္ဆေဒ - ဝင်စားမည့် နေ့ရက်အချိန်ကို ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်း။