သာမဏေ၏ ဒဏ် (၁၀) ပါး

၁။ ဝိကာလဘောဇနောဟောတိ - ညစာ စားခြင်းသည်ဖြစ်၏။
၂။ နစ္စ ဂီတ ဝါဒိတ ဝိသုက ဒဿနော ဟောတိ - ကခြင်း သီဆိုခြင်း တီးမှုတ်ခြင်း ကြည့်ရှုနားထောင်ခြင်း ဖြစ်၏။
၃။ မာလာဂန္ဓ ဝိလေပန ဓာရဏ ဝိဘူသနော ဟောတိ - ပန်းပန်ခြင်း နံ့သာလိမ်းခြင်း မျက်အပြေအပြစ် ပြုခြင်းဖြစ်၏။
၄။ ဥစ္စာသယနမဟာသယနော ဟောတိ - မြင့်သောနေရာ မြတ်သောနေရာ၌ နေခြင်းဖြစ်၏။
၅။ ဇာတရူပ ရဇတပဋိဂ္ဂဟဏော ဟောတိ - ရွှေ ငွေ ကိုင်တွယ်ခြင်း ဖြစ်၏။
၆။ ဘိက္ခူနံ အလာဘာယ ပရိသက္ကတိ - ရဟန်းတို့အား လာဘ်မရအောင် ပြုကျင့်ခြင်း။
၇။ ဘိက္ခူနံ အဝါသာယပရိသက္ကတိ - ရဟန်းတို့အား အရိပ်မရအောင် ပြုကျင့်ခြင်း။
၈။ ဘိက္ခူနံအနတ္ထာယပရိသက္ကတိ - ရဟန်းတို့အား အကျိုးမဲ့ကို ပြုကျင့်ခြင်း။
၉။ ဘိက္ခူအက္ကောသတိ ပရဘာသတိ - ရဟန်းတို့ကို ဆဲရေးခြင်း။
၁၀။ ဘိက္ခူ ဘိက္ခူဟိ ဘေဒေတိ - ရဟန်းတို့အား ကွဲပြားအောင် ကုန်းတိုက်ခြင်း။
(သေခိယ သိက္ခာ)