ဘေး (၂၅) ပါး

၁။ ရာဇတောဝါ - မင်းဘေးမှလည်းကောင်း။
၂။ စောရတောဝါ - ခိုးသူဘေးမှလည်းကောင်း။
၃။ မနုဿတောဝါ - လူဆိုးလူကြမ်း ဘေးမှလည်းကောင်း။
၄။ အမနုဿတောဝါ - ဘီလူး၊ ဂုမ္ဘဏ်၊ ဖုတ်ပြိတ္တာဘေးမှ လည်းကောင်း။
၅။ အဂ္ဂိတောဝါ - မီးဘေးမှ လည်းကောင်း။
၆။ ဥဒကတောဝါ - ရေဘေးမှ လည်းကောင်း။
၇။ ကဏကတောဝါ - လေးမြှား၊ လက်နက်၊ ဆူးငြောင့်ဘေးမှ လည်းကောင်း။
၈။ ဇနပဒရောဂတောဝါ - ဇနပုဒ်၌ဖြစ်ကုန်သော အနာရောဂါ ဘေးမှလည်းကောင်း။
၉။ အသဒ္ဓမ္မတောဝါ - သူယုတ်တို့၏ မကောင်းသော အကျင့်ဘေးမှလည်းကောင်း။
၁၀။ အသန္ဒိဋ္ဌိတောဝါ - မိစ္ဆာအယူရှိသော သူတို့၏ ဘေးမှလည်းကောင်း။
၁၁။ အသပ္ပုရိသတောဝါ - သူတော်မဟုတ် သူယုတ်မာတို့၏ ဘေးမှလည်းကောင်း။
၁၂။ ဟတ္ထိ - ဆင်ဘေးမှလည်းကောင်း။
၁၃။ အဿ - မြင်းဘေးမှလည်းကောင်း။
၁၄။ ဂေါဏ - နွားရိုင်းဘေးမှ လည်းကောင်း။
၁၅။ ကုက္ကုရ - ခွေးဘေးမှ လည်းကောင်း။
၁၆။ အဟိ - မြွေဘေးမှလည်းကောင်း။
၁၇။ ဝိစ္ဆိကာ - ကင်းမြီးကောက်ဘေးမှ လည်းကောင်း။
၁၈။ ဒီပိ - သစ်ဘေးမှ လည်းကောင်း။
၁၉။ အစ္ဆ - ဝံဘေးမှလည်းကောင်း။
၂၀။ သူကရ - ဝက်ဘေးမှလည်းကောင်း။
၂၁။ မဟိံသ - ကျွဲရိုင်းဘေးမှ လည်းကောင်း။
၂၂။ သီဟ - ခြင်္သေ့ဘေးမှ လည်းကောင်း။
၂၃။ ဗျဂ္ဃ - ကျားဘေးမှလည်းကောင်း။
၂၄။ ယက္ခ - ဘီလူးဘေးမှ လည်းကောင်း။
၂၅။ ရက္ခသာဒီဟိ - ရေစောင့် ဘီလူးဘေးမှ လည်းကောင်း။

အထူးမှတ်ချက်။ ။ အချို့ ပရိတ်စာတို့၌ သီဟနှင့် ဗျဂ္ဃသည် မပါသည်ဖြစ်၏။ (သို့သော်) ပါသင့်သော ပုဒ်များပင်ဖြစ်၏။ ပါသောပရိတ်စာသည် မူမှန်ပင် ဖြစ်၏။ ရာဇတော ဝါ ကစ၍ ရက္ခသာဒိဟိ -တိုင်အောင် သုံးဆယ့်တစ်ပါး အပြားရှိ၏။ (သို့သော်) ဘေးငယ်များကို ဖယ်လိုက်ပါက ဖော်ပြပါဘေးတို့သည် ဘေးကြီး ၂၅ ပါး ဖြစ်ပေ၏။
(စလင်းဆရာတော် ပရိတ်ကြီး နိဿယမှီဖြစ်၏။)

တစ်နည်း

၁။ အဆွေအမျိုး ပျက်စီးခြင်းဘေး၊
၂။ အနာနှိပ်စက်ခြင်းဘေး၊
၃။ ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းဘေး၊
၄။ သီလပျက်စီးခြင်းဘေး၊
၅။ အယူပျက်စီးခြင်းဘေး၊
၆။ မင်းဘေး၊
၇။ ခိုးသူဘေး၊
၈။ ရန်သူဘေး၊
၉။ ငတ်မွတ်သောဘေး၊
၁၀။ မီးဘေး၊
၁၁။ ရေဘေး၊
၁၂။ လှိုင်းတံပိုးထခြင်းဘေး၊
၁၃။ ဝဲဘေး၊
၁၄။ မိကျောင်းဘေး၊
၁၅။ မကန်းသားရဲဘေး၊
၁၆။ မိမိကိုယ်ကို နောင်တ ပူပန်ခြင်းဘေး၊
၁၇။ သူတစ်ထူး စွပ်စွဲခြင်းဘေး၊
၁၈။ နှုတ်ဒဏ်၊ လက်ဒဏ်၊ ကြေးငွေဒဏ်သင့်သောဘေး၊
၁၉။ မကောင်းသောအဖြစ်သို့ လားရခြင်းဘေး၊
၂၀။ ပရိသတ်ဘောင်၌ ရှက်ရွံသောဘေး၊
၂၁။ သူတပါးတို့ကို ယှဉ်မှီ၍ အသက်မွေးရသော ဘေး၊
၂၂။ ပဋိသန္ဓေ နေရခြင်းဘေး၊
၂၃။ အိုရခြင်းဘေး၊
၂၄။ နာရခြင်းဘေး၊
၂၅။ သေရခြင်းဘေး။