နိကာယ် (၅) ရပ်

၁။ ဒီဃနိကာယ် - ရှည်သော သုတ်တို့၏ အပေါင်းအစုကျမ်း။
၂။ မဇ္စျိမနိကာယ် - အလယ်အလတ်သုတ်တို့၏ အပေါင်းအစုကျမ်း။
၃။ သံယုတ္တနိကာယ် - အကြောင်းတူရာ ယှဉ်စပ်၍ ဟောသောကျမ်း။
၄။ အင်္ဂုတ္တိုရ်နိကာယ်- အင်္ဂါတစ်ပါးထက် လွန်၍ လွန်၍ ဟောထားသောကျမ်း။
၅။ ခုဒ္ဒကနိကာယ် - သီးခြား သုတ်ငယ်သုတ်တို့၏ အပေါင်းကျမ်း။