မတိုင်ပင်အပ်သော အရပ် (၈) ပါး

၁။ မညီညွတ်သော အရပ်။
၂။ သဘင် အရပ်။
၃။ လေထန်သော အရပ်။
၄။ ဖုံးလွှမ်းရာ အရပ်။
၅။ နတ်တိုနေရာ အရပ်။
၆။ ခရီးလမ်း။
၇။ စစ်မြေပြင် အရပ်။
၈။ ရေခပ်ဆိပ်။