နှာလှူသော အကျိုး (၈) ပါး

၁။ သဒ္ဒါတရားနှင့်ပြည့်စုံခြင်း။
၂။ သီလတရားနှင့်ပြည့်စုံခြင်း။
၃။ မကောင်းမှုမှ ရှက်ခြင်း။
၄။ မကောင်းမှုမှ ကြောက်ခြင်း။
၅။ အကြားအမြင်များခြင်း။
၆။ ပေးကမ်းစွန်းလှူခြင်းရှိခြင်း။
၇။ သည်းခံခြင်းရှိခြင်း။
၈။ ပညာအမြော်အမြင်နှင့်ပြည့်စုံခြင်း။