သစ်ကြီး (၇) ပင်

၁။ သပြေပင် - ဇမ္ဗူဒီပါကျွန်းတွင် ရှိသည်။
၂။ ကုက္ကိုပင် - ပြုဗ္ဗဝိဒေဟ အရှေ့ကျွန်းတွင် ရှိသည်။
၃။ ထိန်ပင် - အပရဂေါယာန အနောက်ကျွန်းတွင် ရှိသည်။
၄။ ပဒေသာပင် - ဥတ္တရကုရု မြောက်ကျွန်းတွင် ရှိသည်။
၅။ သခွတ်ပင် - အသူရာပြည်တွင် ရှိသည်။
၆။ လက်ပံပင် - ဂဠုန်ပြည်တွင် ရှိသည်။
၇။ ပင်လယ်ကသစ်ပင် - တာဝတိံသာနတ်ပြည်တွင် ရှိသည်။