သုဒ္ဓပါစိတ် (၉၂) ပါး (ရဟန်းဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်)

မုသာဝါဒဝဂ် (၁၀) ပါး
၁။ မုသာဝါဒ သိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဟတ္ထက မုသားပြောမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂။ ဩမသဝါဒသိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများဆဲရေး ရှုတ်ချမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၃။ ပေသုည သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ ချောပစ်ကုန်းတိုက်(ရန်တိုက်)မှုကိုပညတ်ခြင်း။
၄။ ပဒသောဓမ္မ သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ ပါဋ္ဌိတော်ကို သံပြိုင်ရွတ်ဆို၍ စာချမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၅။ ပထမ သဟသေယျ သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းငယ်များ ဥပါသကာများနှင့် အတူအိပ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၆။ ဒုတိယ သဟသေယျ သိက္ခာပုဒ် - အရှင်အနုရုဒ္ဓါ ရဟန္တာ မာတုဂါမ နှင့် အမိုးအကာ တခုတည်း နေရာ၌ အတူအိပ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၇။ ဓမ္မဒေသနာ သိက္ခာပုဒ် - အရှင်ဥဒါယီ မာတုဂါမအား ယောက်ျား အဖော်မပါပဲ တရားဟောမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၈။ ဘူတာရောစန သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းအများ စျာန်မဂ်ဖိုလ် ရကြောင်းပြောဆိုမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၉။ ဒုဋ္ဌုလ္လာရောစန သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ ရှင်ဥပနန္ဒ၏ သံဃာဒိသေသ်အာပတ်ကို လူတို့အား ပြောကြားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၀။ ပထဝီခဏန သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းအများ မြေတူးမှုနှင့် အတူးခိုင်းမှုကို ပညတ်ခြင်း။

ဘူတဂါမဝဂ် (၁၀) ပါး
၁၁။ ဘူတဂါမ သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းတပါး သစ်ပင်ခုတ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၂။ အညဝါဒက သိက္ခာပုဒ် - အရှင်ဆန္န စကားတမျိုးဖြင့် စကားတမျိုးကို ဖုံးကွယ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၃။ ဥဇ္ဈာပနက သိက္ခာပုဒ် - မေတ္တိယဘူမဇက ရဟန်းများ အထင်သေး အမြင်သေးအောင် ပြောဆိုမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၄။ ပထမ သေနာသန သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းအများသံဃိက အိပ်ရာနေရာကို မရုပ်သိမ်းမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၅။ ဒုတိယ သေနာသန သိက္ခာပုဒ် - သတ္တရသဝဂ္ဂီ ရဟန်းကလေးများ သံဃိကကျောင်း၌ အိပ်ရာနေရာခင်း၍ မရုပ်သိမ်းပဲ သွားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၆။ အနုပခဇ္ဇ သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီ ရဟန်းများ မထေရ်ကြီးများ အနား၌ ကပ်ရောက်နေထိုင်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၇။ နိကဍ္ဎန သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ သံဃိကကျောင်းမှ ထွက်သွားအောင် ပြုလုပ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၈။ ဝေဟာသကုဋိသိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းတပါးအထက်ထပ်၌ အခင်းမရှိသေးပဲ ကုတင်ကို ခင်း၍ ထိုင်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၁၉။ မဟလ္လကဝိဟာရ သိက္ခာပုဒ် - အရှင်ဆန္န ကျောင်းကို အထပ်ထပ်မိုးခိုင်းမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂၀။ သပါဏက သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းအများ ပိုးရှိသောရေကို သွန်ပစ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။

ဘိက္ခုနောပါဒဝဂ် (၁၀) ပါး
၂၁။ ဩဝါဒ သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ ဘိက္ခုနီတို့အား ဩဝါဒ ပေးမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂၂။ အတ္ထဂင်တ သိက္ခာပုဒ် - အရှင်စူဋ္ဌပန် နေဝင်အောင် ဩဝါဒ ပေးမှုကို ပညတ်ခြင်း
၂၃။ ဘိက္ခုနုပဿယ သိက္ခပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ ဘိက္ခုနီ ကျောင်းသို့သွား၍ ဩဝါဒ ပေးမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂၄။ အာမိသ သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ မထေရ်ကြီးတို့အား စွပ်စွဲမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂၅။ စီဝရဒါန သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်း တပါး ဘိက္ခုနီအား သင်္ကန်းပေးမှုကိုပညတ်ခြင်း။
၂၆။ စီဝရသိက္ခာပုဒ် - အရှင်ဥဒါယီ ဘိက္ခုနီအား သင်္ကန်းပေးမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂၇။ သံဝိဓာန သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ ဘိက္ခုနီတို့နှင့်တိုင်ပင်၍ အတူခရီးသွားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၂၈။ နာဝါဘိရုဟန သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ ဘိက္ခုနီတို့နှင့်တိုင်ပင်၍အတူ လှေစီး၍ ပညတ်ခြင်း။
၂၉။ ဘိက္ခုနိ ပရိပါစိတ သိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဒေဝဒတ် ဘိက္ခုနီက စီမံပေးသောဆွမ်းစားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၃၀။ ရဟော နိသဇ္ဇ သိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥဒါယီ ဇနီးဟောင်း ဘိက္ခုနီနှင့်အတူ လူမမြင်ကွယ်ရာ၌ နေမှုကို ပညတ်ခြင်း။

ဘောဇနဝဂ် (၁၀) ပါး
၃၁။ အာဝသထပိဏ္ဍ သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ တည်းခိုရာဇရပ်၌ အမြဲနေ၍ ဆွမ်းစားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၃၂။ ဂဏဘောဇန သိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဒေဝဒတ် အဖေါ်အပေါင်းနှင့် အတူ ဂဏဘောဇဉ် (မအပ်သောဆွမ်း) ကို စားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၃၃။ ပရမ္ပရဘောဇနသိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းအများဘောဇဉ် နာမည်ဖြင့် ပင့်ဖိတ်ထားပါလျက် ၎င်းဆွမ်း မစားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၃၄။ ကာဏဘမာတာ သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းအများ လက်ဆောင်ပေးဖို့မုန့်များကို ခံယူမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၃၅။ ပထမ ပဝါရဏာ သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းအများ တော်ပြီဟုဆိုပြီးမှ အခြားတနေရာ သွား၍ စားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၃၆။ ဒုတိယပဝါရဏာ သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းတပါးသည် ပဝါရိတ် သင့်ထားသော ရဟန်း နောက်ထပ်စားဖို့ရန် တိုက်တွန်းမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၃၇။ ဝိကာလဘောဇန သိက္ခာပုဒ် - သတ္တရသဝဂ္ဂီ ရဟန်းကလေးများ နေလွဲအခါ စားသောက်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၃၈။ သန္နဓိ သိက္ခာပုဒ် - အရှင်ဗေလဋ္ဌသီလ ဆွမ်းကိုချန်ထား၍ နောက်ရက်၌ စားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၃၉။ ပဏီတဘောဇန သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ မွန်မြတ်သော အစာကိုတောင်းစားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၄၀။ ဒန္တပေါဏ သိက္ခာပုဒ်- ရဟန်းတပါးသည်လူသာမဏေတို့ကမပေးအပ် မကပ်အပ်သော အာဟာရကို စားမှုကို ပညတ်ခြင်း။

အစေလကဝဂ် (၁၀) ပါး
၄၁။ အစေလက သိက္ခာပုဒ် - အရှင်အာနန္ဒာ ပရိဗိုဇ်မအားမုန့်နှစ်ယှက်မှား၍ ပေးမိသည်ကို ပညတ်ခြင်း။
၄၂။ ဥယျောဇန သိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥပနန္ဒသည် ရဟန်း တပါးကို ဆွမ်းခံခေါ်သွားပြီ:နောက် ဘာမျှမပေးပဲ ပြန်လွှတ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၄၃။ သဘောဇန သိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥပနန္ဒ အိမ်ရှင်မနှင့်အတူ အိပ်ခန်းတွင်း၌ ထိုင်နေမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၄၄။ ရဟော ပဋိစ္ဆန္န သိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥပနန္ဒ အိမ်ရှင်မနှင့်အတူ ကွယ်ရာ၌ ထိုင်နေမှုကိုပညတ်ခြင်း။
၄၅။ ရဟောနိသဇ္ဇ သိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥပနန္ဒအိမ်ရှင်မနှင့်အတူပြောသောစကားကို အများမကြားနိုင်သော လူမြင်ကွင်း၌ထိုင်နေမှုကိုပညတ်ခြင်း။
၄၆။ စာရိတ္တ သိက္ခာပုဒ် - အရှင်ဥပနန္ဒ ထမင်းဖြင့် ဖိတ်ထားလျက် ထိုထမင်းမစားခင် အခြားအိမ်သို့ လှည့်လည်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၄၇။ မဟာနာမသိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ နှိပ်နှိပ်စက်စက် တောင်းမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၄၈။ ဥယျုတ္တသေနာ သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ ရန်သူ စစ်တပ် ချီတက်လာခြင်းကို ကြည့်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၄၉။ သေနာဝါသ သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ စစ်တပ်၌ ကြာရှည်စွာနေမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၅၀။ ဥယျောဓိက သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီ ရဟန်းများ စစ်တိုက်နေသည်ကို ကြည့်ရှုမှုကို ပညတ်ခြင်း။

သုရာပါနဝဂ် (၁၀) ပါး
၅၁။ သုရာပါန သိက္ခာပုဒ် - အရှင်သာဂတ သေရည် သေရက်သောက်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၅၂။ အင်္ဂုလိပတောဒက သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းမျာ ကလိထိုး၍ ကစားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၅၃။ ဟသဓမ္မ သိက္ခာပုဒ်- သတ္တရသဝဂ္ဂီ ရဟန်းကလေးများ အစိရဝတီ မြစ်ထဲ၌ ရေကစားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၅၄။ အနာဒရိယ သိက္ခာပုဒ် - အရှင်ဆန္န ရဟန်းတို့အား မလေးမစား ပြောဆိုမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၅၅။ ဘိံသာပန သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ ခြောက်လှန့်မှုကိုပညတ်ခြင်း။
၅၆။ ဇောတိ သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းအများ မီ:လှုံမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၅၇။ နှာန သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းအများ အလိုက်မသိပဲ ရေချိုးမှုကိုပညတ်ခြင်း။
၅၈။ ဒုဗ္ဗဏ္ဏကရဏ သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းများ သင်္ကန်းမမှတ်မိမှုကိုသတိပေး၍ ပညတ်ခြင်း။
၅၉။ ဝိကပ္ပန သိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥပနန္ဒ ပစ္စုဒ္ဓိုရ် မပြန်ရသေးသော သင်္ကန်းကိုဝတ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၆၀။ စီ၀ရ အပနိဓာန သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ သပိတ်၊ သင်္ကန်းကိုဝှတ်ထားမှုကို ပညတ်ခြင်း။

သပ္ပါဏကဝဂ် (၁၀) ပါး
၆၁။ သဉ္စိစ္စ သိက္ခာပုဒ် - ရှင်ဥဒါယီ ကျီးကန်း သတ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၆၂။ သပ္ပါဏက သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ ပိုးကောင်ရှိမှန်းသိလျက် ရေကိုသောက်မှု ချိုးမှုကိုပညတ်ခြင်း။
၆၃။ ဥက္ကောဋနသိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ ငြီမ်းပြီးသော အဓိကရုဏ်းကို လှုံဆော်ပေးမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၆၄။ ဒုဋ္ဌုလ္လ သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းတပါးသည် အခြားရဟန်း၏ဒုဋ္ဌုလ္လအာပတ်ကို ဖုံးကွယ်ထားမှုကိုပညတ်ခြင်း။
၆၅။ ဥုနဝီသတိဝဿ သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းအများ အသက် (၂၀)မပြည့်သူကို ရဟန်းပြုပေးမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၆၆။ ထေယျသတ္ထ သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းတပါး ခိုးသူကုန်သည်နှင့် အတူသွားမိမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၆၇။ သံဝိဓာန သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းတပါး မာတုဂါမနှင့်အတူခရီးသွာမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၆၈။ အရိဋ္ဌ သိက္ခာပုဒ် - အရိဋ္ဌရဟန်း မိစ္ဆာအယူကို ယူမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၆၉။ ဥက္ခိတ္တ သမ္ဘောဂသိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ နှင်ထုတ်ခံရသော ရဟန်းနှင့် ပေါင်းသင်းမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၇၀။ ကဏက သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ မိစ္ဆာအယူမစွန့်သော သာမဏေနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကိုပညတ်ခြင်း။

သဟဓမ္မိကဝဂ် (၁၂) ပါး
၇၁။ သဟဓမ္မိက သိက္ခာပုဒ် - အရှင်ဆန္န သိက္ခာပုဒ်ကို မကျင့်လိုမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၇၂။ ဝိလေခန သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီ ရဟန်းများ ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကို ကဲ့ရဲ့မှုကိုပညတ်ခြင်း။
၇၃။ မောဟန သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ သိလျက် အပြစ်ကို ပြုပြီ:နောက် မသိ၍ ပြုမိဟန်ဆောင်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၇၄။ ပဟာရ သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းရိုက်နှက်ပုတ်ခတ်မှုကိုပညတ်ခြင်း။
၇၅။ တလသတ္တိက သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီ ရဟန်းများ ရိုက်နှက် ပုတ်ခတ်မလို ချိန်ရွယ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၇၆။ အမူလကသိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများ ရဟန်းတပါးကို သံဃာဒိသေသ် အာပတ်ဖြင့် စွပ်စွဲမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၇၇။ သဉ္စိစ္စ သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများကုက္ကုစ္စကိုဖြစ်စေမှုကိုပညတ်ခြင်း။
၇၈။ ဥပဿုတိ သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများသည်ရန်ဖြစ်သော ရဟန်းများ စကားပြောနေသည်ကိုချောင်း၍နားထောင်မှုကိုပညတ်ခြင်း။
၇၉။ ကမ္မပတိဗာဟနသိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီ ရဟန်းများသည် ဆန္ဒပေးပြီးမှ ကံကိုတားမြစ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၈၀။ ဆန္ဒံအဒတွာ ဂမန သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းတပါးသည် ဆန္ဒမပေးပဲ ဖဲသွားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၈၁။ ဒုဗ္ဗလ သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီ ရဟန်းများသည် သံဃာနှင့် သဘောတူ သင်္ကန်းပေးပြီးမှ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၈၂။ ပရိဏာမန သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီ ရဟန်းများသည် သံဃိက လာဘ်ကို အခြားပုဂ္ဂိုလ်သို့ ညွတ်စေမှုကို ပညတ်ခြင်း။

ရတနဝဂ် (၁၀) ပါး
၈၃။ အန္တေပုရ သိက္ခာပုဒ် - အရှင်အာနန္ဒာသည် မိမိဝင်လာမည့် အကြောင်း ကြို အသိမပေးပဲ နန်းတော်ခန်းဆောင်သို့ ဝင်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၈၄။ ရတန သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းတပါး ငွေထုပ်ကိုသိမ်းထားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၈၅။ ဝိကာလေ ဂါမပ္ပဝေသန သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီ ရဟန်းများ နေလွဲအခါ ရွာတွင်းသို့ဝင်၍ မဂ်ဖိုလ်နှင့် ဖီလာဖြစ်သော တိရစ္ဆာန်နှင့် စပ်သောတရားစကား ပြောဆိုမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၈၆။ သူစိဃရ သိက္ခာပုဒ် - ရဟန်းအများ အလိုက်မသိပဲ အပ်ဗူးအများကြီး တောင်ယူမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၈၇။ မဉ္စပီဌ သိက္ခာပုဒ် - ရှင်ကဥပနန္ဒသည် မြင့်သော ညောင်စောင်းကုတင်ပေါ်၌ အိမ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၈၈။ တူလောနဒ္ဓသိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများသည် ညောင်စောင်းအင်းပျဉ်ကို လဲ ဝါဂွမ်းတို့ဖြင့် အပေါ်မှ ဖွဲ့ထားမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၈၉။ နိသီဒန သိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများသည် အလွန်ကြီးသော နိသီဒိုင် အခင်းဆောင်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၉၀။ ကဏ္ဍုပ္ပဋိစ္ဆာဒိသိက္ခာပုဒ် - ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများအမာလွမ်းသင်္ကန်းပမာဏ လွန်အောင်ပြုမှုကို ပညတ်ခြင်း။
၉၁။ ဝဿိကသာဋိကာ သိက္ခာပုဒ်- ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းများသည် အတိုင်းအရှည်လွန်သော မိုးရေခံသင်္ကန်းကို ဆောင်ယူပြုလုပ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။
၉၂။ နန္ဒတ္ထေရ သိက္ခာပုဒ် - ညီတော် နန္ဒထေရ်သည် ဘုရားသင်္ကန်းတော်လောက် ကြီးသော သင်္ကန်းကို ဝတ်မှုကို ပညတ်ခြင်း။