မိန်းမမြတ်တို့၏ အကျင့် (၈) ပါး

၁။ သုသံဝိဟိတကမ္မန္တ = အိမ်တွင်းမှု ကိုကောင်းစွာ စီရင်ခြင်း။
၂။ သင်္ဂဟဟိတပရိဇန = အစေခံအခြွေအရံတို့ကို ချီးမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်း။
၃။ ဘတ္တုမနာပစရဏ = လင်၏နှစ်လိုဖွယ်ကိုပြုခြင်း။
၄။ သမ္ဘတာ နုရက္ခဏ = လင်ရှာသော ပစ္စည်းတို့ကို ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ခြင်း။
၅။ သဒ္ဓါ သမ္ပန္န = ရတနာ သုံးပါးကို ယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်း။
၆။ သီလသမ္ပန္န = အကျင့်သီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်း။
၇။ စာဂသမ္ပန္န = ပေးကမ်းစွန့်ကြဲရာ၌ နှမြောတွန့်တိုစိတ် မရှိခြင်း။
၈။ ပညာသမ္ပန္န = နောင်တမလွန် ချမ်းသာရေးအတွက် ပညာရှိခြင်း။