မမေးရာသည့် (၃) ပါး

၁။ အိပ်နိုးထကို မမေးရာ။
၂။ ခရီးလာခိုက်ကို မမေးရာ။
၃။ အမျက်ဒေါသနှင့် ပြင်းစွာလာခိုက်ကို မမေးရာ။