မြို့ရွာပျက်ကြောင်း (၁၀) ခု

၁။ ဂြိုဟ်ကြီးရှစ်လုံးတို့အသွားအလာမမှန်ခြင်း။
၂။ နေ သွားမမှန်ခြင်း
၃။ လ သွားမမှန်ခြင်း။
၄။ မိုးစွေခြင်း။
၅။ မိုးခေါင်ခြင်း။
၆။ ရေကြီးခြင်း။
၇။ ကြမ်းပိုး ပိုးဟပ် ပေါများခြင်း။
၈။ တောတိရစ္ဆာန်ဝင်ခြင်း။
၉။ ခိုးသူဓားပြ ထကြွခြင်း။
၁၀။ ကြခတ်ဝါးသုံးခြင်း။

တစ်နည်း

ဂြိဟ်မရှစ်ထောင့်၊ မဖြောင့်သွားလား၊ ခေါင်းပါးစာရေ၊ ချိန်နေမမှန်၊ ရွာသွန်းမြူးခုန်း၊ ပဇ္ဇုန်ထွေထူး၊ လေရူးပေါ်ပေါ်၊ ဖြော်ဖြော်တက်တိုး၊ မိုးကြိုးအသံ၊ လ မှန်ကြူးထ၊ ဒေါင့်ဒဲစသည်၊ လုပ်ထယာခင်း၊ ကျဆင်းပိုးထူ၊ ခွေးအူချိန်လွဲ၊ တောထဲကြွက်နက်၊ တောကြက်သင်းခို၊ ရွာကိုဝင်လျှိုး၊ ကြမ်းပိုး ပိုးဟပ်၊ ပေါလတ်များစွာ၊ နှံစာသူငယ်၊ ပေါယယ်ရောက်ကြ၊ ဗျဂ္ဃစိမ်းစား၊ သစ်ကျားရဲယောင်၊ မရှောင်လုယူ၊ ခိုးသူလည်းထ၊ မြည်မအုပ်စိုး၊ မင်းစိုးများလတ်၊ ကြခတ်ဝါးကြီး၊ သီးသောကြောင်းဟိတ်၊ ဆယ်နိမိတ်။