နိဗ္ဗာန်ပရိယာယ် (၂) ပါး

၁။ သဥပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်- ခန္ဓာရှိစဉ် ရအပ်သောနိဗ္ဗာန်၊ ရဟန္တာအဖြစ်ကို ဆို၏။
၂။ အနုပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်- ခန္ဓာ ချုပ်ငြိမ်း၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသဖြင့် ရသော နိဗ္ဗာန်ကို ဆို၏။