သတ္တဓာတ် (၈) ပါး

၁။ ရွှေ။
၂။ ငွေ။
၃။ ကြေးနီ။
၄။ ကြေးဝါ။
၅။ သံဖြူ။
၆။ ခဲ။
၇။ သံ။
၈။ သံမဏိ။