လောကလူမိုက်ကြီး (၃) ယောက်

၁။ အများက မလိုလားမူ၍ ကိုယ်ကျိုးကိုယ်စီးပွားကို စွန့်လွှတ်ကာ လူကြီးအဖြစ်ရယူရန် အတင်း အ အဓမ္မ ၀င်လုသူ။
၂။ လက်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို စွန့်လွတ်၍ လောင်းကစားမှုမှ အစ မကောင်းမှု ဒုစရိုက်များကို ပြုလုပ်သူ။
၃။ သူတပါး ချေးငှားသောကြွေးကို ကြားမှအာမခံသူ(ကြွေးချေးသူက မိမိထံမှတဆင့် ကြွေးချေးသူထံသို့ ကြွေးတောင်းခိုင်း ကြွေးယူသူကလည်း မပေး၊ တောင်းပါများတော့ ကြွေးယူသူကလည်း ကြွေးအရ၍ အာမခံသူ မိမိမုန်း၊ ၂-ဖက်စလုံး မသက်သာသောလူမိုက်ပါတကား။