ဗေဒင်သုံးပုံကိုပြုသူ ရသေ့ဆရာ (၁၀) ယောက်

၁။ အဋ္ဌက။
၂။ ဝါမက။
၃။ အင်္ဂီသ။
၄။ ဘဂု။
၅။ ယမတဂ္ဂိ။
၆။ ဝါသိဋ္ဌ။
၇။ ဘာရဒွါဇ။
၈။ ကဿပ။
၉။ ဝေသာမိတ္တ။
၁၀။ ဝါမဒေဝရသေ့။